Du er her

Teknikentreprise på Skovlyskolen

Poul Sejr Nielsen har i forbindelsen med en gennemgribende renovering af Skovlyskolen i Holte, fået tildelt den samlede teknikentreprise, bestående af EL, VVS og ventilation. En entrepriseform vi har stor erfaring- og succes med at udføre. Hos Poul Sejr Nielsen A/S er vi kollegaer på tværs af fagområder. Vores størrelse gør, at vi kender hinanden og hinandens kompetencer. Vi kan håndtere det tværfaglige samarbejde på højeste niveau, fordi vi kender hinanden - og taler med hinanden. 

Arbejdet udføres i etaper mens skolen er i drift, hvilket er en af vores spidskompetencer.  Vi har oparbejdet stor viden og erfaring inden for netop dette område.

Det kræver et særligt mindset og mennesketække at begå sig, mens en bygning er drift – uanset hvilken type bygning. Vi udvælger derfor nøje det mandsab, der skal være en del af renoveringen.

Renoveringen forventes afsluttet i november ’18.

Installationsarbejdet består af:

  • Renovering af toiletter
  • Udskiftning af belysning
  • Udskiftning af ventilationsanlæg
  • Etablering af nye ventilationsanlæg - i dele af skolen, der ikke tidligere har været ventileret
  • Opgradering af CTS-anlæg
  • Opgradering af ABA-anlæg
  • Renovering af blandeanlæg
  • Delvis udskiftning af varmeanlæg.