Du er her

Tildeling VVS entreprisen Lavetten, Ørested

Nord for 8Tallet bygges Lavetten, som er skabt med fokus på at tilgodese beboernes ønske om både at have land og by indenfor rækkevidde hvor også selve arkitekturen afspejler dette forhold.
Karréstrukturen er tæt og giver mulighed for at etablere bygningshøjder på op til 34 meter.
Som modvægt til den tunge bygningsmasse er karréen trykket i højden i det sydvestlige hjørne, hvormed der skabes et fald fra 10 til 4 etager i bygningen hvilket visuelt understreges af horisontale bånd, der bliver markeret med rulleskifte.
Byggeriet består af et samlet areal på 21.000 kvadratmeter fordelt på 239 lejligheder samt et par erhvervslejemål.
Poul Sejr Nielsen A/S har fået tildelt VVS entreprisen, som består af afløb, tagvand, sanitet, vand og varmeinstallationer samt brandstigerør.